prihláška hráča do klubu

  1. vyplňte prihlasovací formulár (rýchla nezáväzná prihláška; aj pre krúžky v ZŠ Stupava)
  2. kontaktujte trénera kategórie pre info o čase a mieste tréningov
  3. pozrite si úvodné informácie

⚽⚽⚽ Prihlasovanie nových členov na sezónu 2021/22 je spustené formou trvalého náboru. Je potrebné vyplniť rýchlu nezáväznú prihlášku (TU) a tiež odporúčame kontaktovať trénera kategórie -podľa ročníka narodenia dieťaťa.

Môžete nám aj napísať na fkmstupava@gmail.com alebo pripravka.stupava@gmail.com 

??? Otvárame tieto kategórie a ročníky narodenia:

U7Predprípravka 2015 a 2016
U8Mladšia prípravka 2014
U9Mladšia prípravka 2013
U10Staršia prípravka 2012
U11Staršia prípravka 2011
U13Mladší žiaci 2010 a 2009
U15Starší žiaci 2008 a 2007
DospelíA- mužstvo  

V ZŠ Stupava otvárame futbalové krúžky pre I.-IV. ročník v čase ŠKD (použite rovnaký formulár); rozdelenie do skupín urobíme podľa počtu prihlásených do konca septembra a tréningy začnú v októbri

???

Pre mladších je tu ešte pohybovka Pajštunáčik, kde radi privítame chlapcov aj dievčatá od 3 rokov. U nás si môžu vybrať z viacerých športových smerov – základy futbalu, gymnastiky a všeobecná pohybová príprava. Každý má šancu na zdravý pohyb. ?????⚽??⛹??