prihláška hráča do klubu

  1. vyplňte prihlasovací formulár (rýchla nezáväzná prihláška; aj pre krúžky v ZŠ Stupava)
  2. kontaktujte trénera kategórie pre info o čase a mieste tréningov
  3. pozrite si úvodné informácie

⚽⚽⚽ Prihlasovanie nových členov na sezónu 2023/24 je spustené formou trvalého náboru. Je potrebné vyplniť rýchlu nezáväznú prihlášku (TU) a tiež odporúčame napísať na fkmstupava@gmail.com a kontaktovať trénera kategórie -podľa ročníka narodenia dieťaťa.

 

Otvárame kategórie chlapcov a dievčat pre ročníky narodenia 2018 a starší, vrátane dospelých.

V ZŠ Stupava otvárame futbalové krúžky pre I.-III. ročník v čase ŠKD (použite rovnaký formulár); rozdelenie do skupín urobíme podľa počtu prihlásených, predpoklad je prváci a druháci v piatok, druháci a tretiaci v stredu, tréningy začnú v októbri.

Pajštunáčik je všeobecná pohybová príprava a základná gymnastika, kde radi privítame chlapcov aj dievčatá od 3-4 rokov. Každý má šancu na zdravý pohyb.