Michal Pokorný – športový riaditeľ, člen výboru

+421 949 720 087

fkmstupava@gmail.com

Dominik Katona – predseda klubu, člen výboru

+421 944 071 357

fkmstupava@gmail.com; dominik.katona555@gmail.com

Miroslava Šteflovičová – ekonomické oddelenie

fkmstupava.ekonom@gmail.com

 

  • výbor klubu – oficiálny email: fkmstupava@gmail.com
  • adresa štadióna: prístup z ulice Nová 93/94 na parkovisko pri štadióne (MAPA), úvadza sa aj adresa: Park, Stupava 90031
  • adresa OZ (korešpondenčná): Kalinčiakova 22, Stupava 900 31, Slovensko
  • IČO: 50369849
  • DIČ: 2120601659
  • oficiálny názov OZ: FKM Stupava
  • BANKA: SK27 0200 0000 0037 0639 2353
  • Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR -pri platbe členského vkladu)