Michal Pokorný – športový riaditeľ, člen výboru

+421 949 720 087

fkmstupava@gmail.com

Dominik Katona – predseda klubu, člen výboru

+421 944 071 357

fkmstupava@gmail.com; dominik.katona555@gmail.com

Miroslava Pokorná (Šteflovičová) – ekonomické oddelenie

fkmstupava.ekonom@gmail.com

  • výbor klubu – oficiálny email: fkmstupava@gmail.com
  • adresa štadióna: prístup z ulice Nová 93/94 na parkovisko pri štadióne (MAPA), úvadza sa aj adresa: Park, Stupava 90031
  • adresa OZ (korešpondenčná): Kalinčiakova 22, Stupava 900 31, Slovensko
  • IČO: 50369849
  • DIČ: 2120601659
  • oficiálny názov OZ: FKM Stupava
  • BANKA: SK27 0200 0000 0037 0639 2353
  • Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR -pri platbe členského vkladu)

Kontakt list trénerov:

A Ján Katona katona.janes@gmail.com
0910551377
A Jakub Pavlačič pavlacic@gmail.com
 0904870958
U08 Martin Mackovič martin.mackovic99@gmail.com
0902872920
U08 Jozef Pitrovský jozef.pitrovsky@gmail.com
 –
U09 Juraj Kronek juraj.kronek@savba.sk
0918130632
U09 Klaudia Kuželová klaudia.kuzelova@gmail.com
0907554256
U10 Miloš Kment miloskment@gmail.com
0911639777
U10 Branislav Veselý branislav.vesely@gmail.com
 0905729975
U11 Michal Pokorný misec8@gmail.com
0949720087
U11 Tomáš Belzár tomasbelzar@gmail.com
 –
U13 (U12) MZV; U7 Samuel Janovický samuelson98@gmail.com
 0918998536
U13 MZM Martin Havran, Ing. mrhavran@gmail.com
0911584534
U13 MZM Ivan Klas klas.ivanml@gmail.com
 0903608725
U6-U4 Dominik Katona dominik.katona555@gmail.com
0944071357