Naša práca s mládežou

Poskytujeme deťom a mládežníkom kvalitný a systematický tréningový proces. Vychovávame úspešných futbalistov – šťastných ľudí schopných rozhodovať sa v živote samostatne a dosahovať svoje ciele.
Rodičia vedia, že ich dieťa trávi čas najlepším možným spôsobom pod dohľadom odborníkov a nadšencov v bezpečnom a príjemnom prostredí.

Ciele a vízie

Chceme rozvíjať mládežnícky futbal predovšetkým v Stupave a blízkom okolí.
Našou dlhodobou víziou je vybudovať moderné tréningové centrum s mládežníckou akadémiou, ktoré bude vychovávať profesionálnych futbalistov, trénerov a manažérov v svetovom meradle.

Pozrite si prezentáciu nášho klubu a dozviete sa viac: http://fkmstupava.sk/prezentacia-klubu/