Naša práca s mládežou

Rodičia vedia, že ich dieťa trávi čas najlepším možným spôsobom pod dohľadom odborníkov a nadšencov v bezpečnom príjemnom prostredí.

Poskytujeme deťom a mládežníkom kvalitný a systematický tréningový proces. Vychovávame úspešných futbalistov – sebavedomých ľudí schopných rozhodovať sa v živote samostatne a dosahovať vysoké ciele.

Ciele a vízie

Chceme rozvíjať mládežnícky futbal predovšetkým v Stupave a blízkom okolí.
Našou dlhodobou víziou je vybudovať silný moderný klub s tréningovým centrom a mládežníckou akadémiou, ktorý bude vychovávať profesionálnych futbalistov, trénerov a manažérov v svetovom meradle.

Prečítajte si o našom klube viac v článku, ktorý bol publikovaný v Stupavských novinách v aprílovom čísle 2019.