Stupava – otvorené plochy

 1. ihrisko 105×68 m – umelá tráva – futbalový štadión Stupava (MAPA)
 2. ihrisko 88×65 m – prírodná tráva – futbalový štadión Stupava (MAPA)
 3. mini ihrisko 16×32 m – umelá tráva – futbalový štadión Stupava (MAPA) (čoskoro v rekonštrukcii)
 4. mini ihrisko 16×32 m – umelá tráva – areál ZŠ Stupava (MAPA)
 5. malé ihrisko na školskom dvore – prírodná tráva so závlahou – areál ZŠ Stupava (MAPA) (aktuálne bez využitia)
 6. mini ihrisko v škôlke na Ružovej – umelá tráva – tréningy len pre deti z MŠ Ružová a MŠ Janka Kráľa

Stupava – kryté plochy

 1. Svet Detí Pajštunáčik – telocvičňa a tanečná sála – (MAPA)
 2. veľká telocvičňa 10×20 m – nová budova ZŠ Stupava (MAPA)
 3. malá telocvičňa 10×10 m – nová budova ZŠ Stupava (MAPA)
 4. stará telocvičňa 8×15 m – stará budova ZŠ (MAPA)
 5. školská športová hala – areál ZŠ Stupava (MAPA) (len víkendy – turnaje)

Stupava – otvorené plochy pre verejnosť

 1. mini ihrisko 16×32 m – umelá tráva – futbalový štadión Stupava (MAPA) – na objednávku cez fkmstupava@gmail.com
 2. mini ihrisko 16×32 m – umelá tráva – areál ZŠ Stupava (MAPA) – objednávka cez sekretariát školy prenajomsportovisk@zsstupava.sk
 3. mestské futbalové ihrisko Budovateľská 28×50 m – prírodná tráva bez závlahy (MAPA) – verejné

Borinka – otvorené plochy

 1. futbalové ihrisko – prírodná tráva –  FK Borinka, Borinka 300 (MAPA)

Borinka- kryté plochy

 1. spoločenská sála – Obecný úrad Borinka, Borinka 110 (MAPA)