Stupava – otvorené plochy

 1. ihrisko 105×68 m – umelá tráva – futbalový štadión Stupava (MAPA)
 2. mini ihrisko 16×32 m – umelá tráva – futbalový štadión Stupava (MAPA)
 3. mini ihrisko 16×32 m – umelá tráva – areál ZŠ Stupava (MAPA)
 4. malé ihrisko na školskom dvore – prírodná tráva so závlahou – areál ZŠ Stupava (MAPA)
 5. mini ihrisko v škôlke na Ružovej – umelá tráva – tréningy len pre deti z MŠ Ružová a MŠ Janka Kráľa ( prihlasovanie TU)

Stupava – kryté plochy

 1. veľká telocvičňa 10×20 m – nová budova ZŠ Stupava (MAPA)
 2. malá telocvičňa 10×10 m – nová budova ZŠ Stupava (MAPA)
 3. veľká sála – Dom kultúry (MAPA)
 4. školská športová hala – areál ZŠ Stupava (MAPA)
 5. športová hala Sportpark – športový areál Wilisport (MAPA)

Stupava – otvorené plochy pre verejnosť

 1. mini ihrisko 16×32 m – umelá tráva – futbalový štadión Stupava (MAPA) – na objednávku (TU)
 2. mestské futbalové ihrisko Budovateľská 28×50 m – prírodná tráva bez závlahy (MAPA) – verejné

 

Borinka – otvorené plochy

 1. futbalové ihrisko – prírodná tráva –  FK Borinka, Borinka 300 (MAPA)

Borinka- kryté plochy

 1. spoločenská sála – Obecný úrad Borinka, Borinka 110 (MAPA)