Partnerstvo s Coerverom®

Partnerstvo s Coerverom®

Nová spolupráca nášho klubu FKM Stupava s organizáciou Coerver® Coaching

Predstavujeme Vám novú spoluprácu nášho klubu FKM Stupava s organizáciou Coerver® Coaching, ktorá nám umožňuje odborne vzdelávať našich trénerov, lepšie rozvíjať našich hráčov a omnoho viac.

Coerver® Coaching je svetovo najväčšou organizáciou zaoberajúcou sa rozvojom mládežníckeho futbalu, ktorá vychováva mladých hráčov už od roku 1984. V súčasnosti Coerver® Coaching pôsobí vo viac ako 43 krajinách a svoje uplatnenie našiel už aj na Slovensku. Coerver® Coaching je metóda učenia futbalových zručností vhodná pre hráčov rôznych schopností od 5 do 16 rokov, ktorá sa sústredí na vývoj individuálnych zručností a hry s malým počtom hráčov. Coerver® Coaching je schválený najlepšími federáciami, asociáciami a futbalovými expertmi.

Wiel Coerver (spoluzakladateľ Coerverovej metódy) tvrdil, že jeho poslaním je vychovávať hráčov predvádzajúcich na ihrisku svoju „osobitosť a jedinečnosť“. Pod pojmom „jedinečný hráč“ a „hráčska osobnosť“ mal na mysli hráča, ktorý vie prevziať kontrolu nad dianím na ihrisku, a to technicky, takticky, ale aj mentálne. Aby hráč mohol na ihrisku dominovať takticky aj mentálne, je potrebné, aby disponoval technickými zručnosťami. Preto sa Coerver® Coaching zameriava na tréning individuálnych technických zručností.

Hlavným cieľom Coerver® Coachingu je vychovať individuálne schopných, sebavedomých a kreatívnych hráčov. Coerver® Coaching sa snaží rozvíjať u hráčov férovosť a rešpekt ku všetkým, učiť hráčov vážiť si víťazstvá, ale nie viac ako charakter a športový výkon a docieliť, aby trénovanie bolo pre hráčov zábavou.

Coerver® programy sa zameriavajú na 5 charakteristických kvalít hráčov, tzv. 5 „S“:

 1. SKILL – zručnosť/technika
 2. SPEED – rýchlosť
 3. SENSE – vnímanie a rozhodovanie
 4. SPIRIT – charakter
 5. STRENGTH – sila

Coerver® Coaching ponúka:

 • AKADÉMIE: Junior Academy, Performance Academy
 • KEMPY:  prímestské prázdninové kempy 
 • ROADSHOW: Coerver Roadshow play like the stars
 • KURZY PRE TRÉNEROV: Coerver INTRO, Špecializovaný kurz 1 v 1, Kurz 2 – Coerver asistent, Kurz 3 – Coerver tréner, Ukážkový tréning Coerver Coaching

Prínosy Coerver® Coachingu:

 • Pre hráčov: zlepšenie individuálnych schopností a zručností na akejkoľvek hernej pozícii, využívanie zručností najlepších hráčov sveta v svoj prospech, zvyšovanie rýchlosti pohybu s loptou aj bez nej.
 • Pre trénerov: nadobudnutie poznatkov o efektívnom trénovaní zručností, vytvorenie zábavných a náročných tréningov na celú sezónu, prístup do databázy k tréningom coerver coaching,  riešenie trénerských problémov.
 • Pre rodičov: získanie profesionálneho, bezpečného a zábavného prostredia pre Vaše dieťa, jasné zlepšenie v schopnostiach a zručnostiach Vášho dieťaťa, získanie najlepšej metódy na vyučovanie futbalu na svete.

WWW.COERVER.SK

ČO SI O PARTNERSTVE S COERVEROM MYSLIA NAŠI TRÉNERI?

Samuel Janovický, aktuálne hlavný tréner Prípravky U11 a spoluautor metodiky prípraviek v FKM Stupava: 

“ S Coerverom som sa stretol už v začiatkoch svojej trénerskej kariéry, keď som sa snažil hľadať možnosti ako sa neustále posúvať a získavať nové vedomosti. Coerver mi dokázal ako trénerovi poskytnúť najkomplexnejšie vzdelanie ako po teoretickej, tak po praktickej časti. Poskytuje obrovský zásobník potrebný hlavne pre začínajúceho trénera, učí sa zameriavať na detaily a taktiež ich vedieť korigovať. Umožňuje mi vnímať širšie súvislosti a potom si nastaviť cvičenia tak, aby splnili požadovaný cieľ. Prevažná časť môjho trénerského prístupu k hráčom sa opiera práve o základy filozofie Coerveru. Myslím si, že je to to najlepšie, k čomu sa aktuálne vieme na Slovensku dopracovať v rámci trénerského vzdelávania. Coerver učí rozvíjať hráča nielen po futbalovej, ale aj osobnostnej stránke.”

Dominik Katona, tréner najmladších futbalových prípraviek U7,U6 a všeobecnej pohybovej prípravy: 

“Zo série Coerver školení a materiálov pre trénerov som bol nadšený. V septembri 2018 sa mi podarilo s kolegom Michalom Pokorným zorganizovať úvodné školenie pre trénerov a trénerky z FKM Stupava. Viacerí z nás a aj noví tréneri pokračovali vo vzdelávaní a absolvovali ďalšie kurzy. Prirodzeným vyústením dlhodobého kontaktu a spokojnosťou trénerov s metodikou je táto nová spolupráca. Nepochybujem že bude pre všetkých prínosná a zvýši aj status nášho klubu. Za najväčšiu výhodu považujem, že hodnotné kurzy budú mať všetci naši tréneri a trénerky zadarmo. Navyše získali sme prístup ku rozsiahlej databáze kompletne vypracovaných tréningových jednotiek – ja ju už využívam a výrazne mi uľahčuje rozhodovanie pri tvorbe tréningov. ” 

Opis fotky nie je k dispozícii.
Školenie trénerov v septembri 2018 sa konalo v tréningovom centre Borinka a viedol ho Pavol Gregora. Zúčastnili sa ho aj tréneri z iných klubov zo západného Slovenska.