Úvodné informácie pre rodičov

Sme radi, že sa zujímate o to, aby vaše dieťa zažívalo aktívny pohyb a tešilo sa z neho v príjemnom kolektíve. Určite máte veľa otázok pred prvým tréningom, preto sme pripravili túto sekciu s odpoveďami.

Od akého veku môžeme prihlásiť ku vám dieťa?

Aj my sa riadime školským rokom a v sezóne 2022/2023 príjmame deti od 3 rokov na pohybovú prípravu a približne od 5-6 rokov má možnosť špecializácie na futbal. Od 7 rokov už môže hrávať súťažné zápasy a reprezentovať klub pod značkou  FKM Stupava, alebo pokračovať v pohybovej príprave – základnej gymnastike (6-9 roční) či futbalových krúžkoch v čase družiny ZŠ (I.-IV. ročník).

Aké sú vekové skupiny a tréningové kategórie?

Základom každej vekovej kategórie „U“ (označujúcej horný hraničný vek) je jeden ročník narodenia, ktorý môže byť doplnený deťmi z nižšieho ročníka. Napr. U5 znamená že dieťa v tejto kategórií by nemalo prekročiť vekovú hranicu 5 rokov počas aktuálneho školského roka. Pri futbalových krúžkoch v škole nerozhoduje rok narodenia, ale ročník (napr. prváci z rôznych tried trénujú spolu)

Kedy sú tréningy?

Všetky tréningové skupiny nájdete aj s informáciami o mieste a čase tréningu v tabuľke – harmograme na aktuálny týždeň, ktorá sa vám otvorí v novom okne, alebo v aplikácií tabuľky »TU« Avšak odporúčame kontaktovať trénera, alebo vedenie klubu vzhľadom k možným zmenám (napríklad kvôli počasiu, alebo dohrávke zápasu)

Čo je potrebné urobiť pred prvým tréningom?

Odporúčame vyplniť najskôr krátky prihlasovací formulár, ktorý nám umožní na základe veku dieťa zaradiť do tréningovej skupiny a zároveň vás vieme kontaktovať v prípade, že sa zmení čas/ miesto tréningu. Je dobré tiež zavolať trénerovi kategórie alebo napísať mail na fkmstupava@gmail.com, alebo pajstunacik@gmail.com (Stupava) a pajstunacik.borinka@gmail.com (Borinka). Ak idete na miesto tréningu prvý raz, odporúčame si pozrieť Kompletný zoznam tréningových a hracích plôch v sekcii Kontakt , kde nájdete vložené odkazy na mapovú navigáciu cez google.

Aké oblečenie a loptu potrebujú?

Všetky deti by mali mať športové oblečenie, tenisky, halovky alebo ideálne sú tarfy s malými štuplíkmi vhodnými na umelú trávu aj do telocvične. V chladnejších mesiacoch odporúčame termo prádlo a nepremokávú vetrovku.
Vlastnú loptu nie je potrebné nosiť na tréningy, ale ak im kupujete na domáci tréning odporúčame menšie lopty:
U5 Pajštunáčik  –   Lopta veľkosť 1-3
U6 Pajštunáčik  –   Lopta veľkosť 1-3
U7 a U8 FKM –   Lopta veľkosť  3
U9 -U13 FKM- Lopta veľkosť 4
U15 – dospelí – Lopta veľkosť 5

Ako vyzerá tréning? Môžeme sa pozerať?

Pri prvých tréningoch kým si dieťa zvykne môžu rodičia byť s ním. Pokiaľ je tréning vnútri nemali by byť priamo v miestnosti, ale je dobre ak sú nablízku. Pri tréningoch vonku by rovnako nemali vstupovať na hraciu plochu, ani rozdávať trénerské rady a pokrikovať na dieťa. Tréningy trvajú 45 minút až 1,5 hodiny podľa kategórie a bývajú zvyčajne 2 až 4 razy do týždňa podľa kategórie. Prvé dva tréningy sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch.

 

Členské a platobné podmienky pre sezónu 2021/22

Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z., ktorého súčasťou je aj Pajštunáčik.

1.Platobné údaje a postup

IBAN: SK27 0200 0000 0037 0639 2353

Variabilný symbol: generuje ho systém PAYSY

Poznámka: členskécelé meno dieťaťa (podľa rodného listu, s interpunkciou ak je to možné), tréningovú skupinu (U-čko napr. U8; alebo ročník napr. ZŠ1), a obdobie úhrady (napr. 8/2021-1/2022).

2. Výška členského – Stupava 2022-23

Výška členského príspevku na novú (pol)sezónu bola určená nasledovne:
kategórie U8 až U17 hradia polročné členské 270€, v kategórii U7 je to 220€, buď na 1 prípadne viac splátok avšak musí byť uhradené do 1.1.2023 a minimálna splátka je 45€/mesiac (resp.37€ v U7). Súrodenci v týchto kategóriách U8-U17 majú zľavu a platia 220 resp. v U7 je to 200 pre každého ďalšieho súrodenca. V prípade finančných problémov alebo zlej sociálnej situácii (vrátane odídencov z Ukrajiny) sa na nás môžete obrátiť individuálne a nájdeme riešenie, aby vaše deti mohli trénovať a hrať.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom výšky a nastavenia členského príspevku nás môžete kontaktovať na fkmstupava.ekonom@gmail.com alebo na tel.č. 0949 720 087. 
Členské sa uhrádza cez Paysy alebo priamo na číslo účtu:
 • BANKA: SK27 0200 0000 0037 0639 2353
 • Variabilný symbol: pridelený systémom paysy/ ak nemáte od nás prístup do paysy píšte na fkmstupava@gmail.com
 • Poznámka: meno a priezvisko a kategória
Futbalové krúžky, pohybovky a futbal pre dievčatá bude mať vlastný systém aj spôsob úhrady. Dievčatá, ktoré trénujú u nás s chlapcami hradia plné členské, pričom za tréningy a zápasy s dievčatami už zvlášť nedoplácajú.
Členské na druhý polrok/ polsezónu bude určené v januári 2023.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ:

 • Vo všetkých kategóriách (pre stálych členov) sa uhrádza  polsezónne (6 mesiacov) členské  (inštrukcie členom posielame mailom)
 • Noví členovia uhradia členské po 2 skúšobných hodinách v plnej výške mesačného/ sezónneho členského
 • Noví členovia majú právo začať platiť mesačné splátky od mesiaca, kedy začali trénovať avšak musia mesačnú platbu nastaviť do konca sezóny (napríklad ak začnú v októbri 2020, musia uhradiť 10 splátok) a od ďalšej sezóny by mali platiť v 1./2. splátkach
 • Rodičia sú povinní si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu. V prípade platby vkladom na účet klubu je povinnosťou platiaceho uhradiť bankou zaúčtovaný poplatok.
 • V prípade neuhradenia členského príspevku (bez pádneho dôvodu, o ktorom bol klub informovaný) dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a Pajštunáčik.
 • Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky (výnimkou sú 2 skúšobné hodiny nového člena).
 • Členský príspevok sa platí vcelku za celý mesiac/ polsezónu/sezónu, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom, alebo počtu hodín v danom mesiaci.
 • V prípade dlhodobej absencie člena na tréningoch je potrebné vopred odhlásiť na príslušný mesiac člena e-mailom na: fkmstupava@gmail.com , možná úľava/ oslobodenie od platby členského sa počíta odo dňa písomného odhlásenia člena z tréningov avšak len v prípade dlhodobej absencie – minimálne dvojmesačnej (zdôvodnenie: ak hráč vymešká 2 týždne z jedného a dva týždne z nasledujúceho mesiaca, síce chýbal mesiac, stále je členom klubu a platia pravidlá sezónneho členského.)
 • V prípade nejasností s výškou členského je možné kontaktovať vedenie klubu písomne na: fkmstupava@gmail.com .

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIE „U“:

 • Platí sa 12 mesiacov v roku (august až júl).
 • Cez letné prázdniny je to pre novo otvorené kategórie U7/U6 individuálne, a o členskom/ platbe za kurz spravidla informuje príslušný tréner formou e-mailu.
 • V lete prebiehajú zvyčajne aj denné športové tábory s vlastnou výškou členského a sú dobrovoľné a členovia klubu majú zľavu.

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ  PRE KRÚŽKY ZŠ:

 • ZŠ krúžok sa uhrádza naraz 3-mesačne, celkovo sa platí 9 mesiacov z roka (zohľadňujú sa viaceré prázdniny a voľná). Pri troch splátkach po 72€ vychádza mesiac 24€ (aktuálne trvá tréning aj s vyzdvihovaním žiakov 1,5 hodiny a koná sa raz do týždňa)
 • Pokiaľ žiak kombinuje ZŠ krúžok s klubovými tréningami v iných časoch a zvyčajne aj priestoroch, tak platí členské podľa vekovej kategórie „U“ a ak už uhradil krúžok skôr, doplatí rozdiel

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE KURZY PAJŠTUNÁČIK a MŠ:

 • Vlastný systém, ktorý nie je možné kombinovať s mesačným členským
 • kurzy sa uhrádzajú podľa inštrukcií zaslaných na email rodiča a to za celé obdobie trvania kurzu (zvyčajne 10-14 lekcií)
 • účastníci kurzu majú prednostné právo pokračovať v novom kurze

PRAVIDLÁ UPLATNENIA KLUBOVÝCH ZLIAV Z ČLENSKÉHO:

Individuálna zľava z mesačného členského:

 • Ak jeden hráč navštevuje plnohodnotne futbalový krúžok aj tréningy „U“, má možnosť zažiadať o zľavu písomne e-mailom na: ekonom@gmail.com.
 • Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne.