Úvodné informácie (FAQ)

Sme radi, že sa zujímate o to, aby vaše dieťa zažívalo aktívny pohyb a tešilo sa z neho v príjemnom kolektíve. Určite máte veľa otázok pred prvým tréningom, preto sme pripravili túto sekciu s odpoveďami, ktoré vám pomôžu. Rovnako tu nájdete vždy aktuálne informácie o výške členského a spôsobe platby.

 Od akého veku môžeme prihlásiť ku vám dieťa?

Aj my sa riadime školským rokom a v sezóne 2018/2019 príjmame deti od 3 rokov na pohybovú prípravu a približne od 6 rokov má možnosť špecializácie na futbal. Od 7 rokov už môže hrávať súťažné zápasy a reprezentovať FKM Stupava, alebo pokračovať v pohybovej príprave či futbalových krúžkoch v čase družiny ZŠ.

Aké sú vekové skupiny a tréningové kategórie?

Základom každej vekovej kategórie „U“ (označujúcej horný hraničnný vek) je jeden ročník narodenia, ktorý môže byť doplnený deťmi z nižšieho ročníka. Napr. U8 znamená že dieťa v tejto kategórií by nemalo prekročiť vekovú hranicu 8 rokov počas aktuálneho školského roka.
Všetky tréningové skupiny nájdete aj s informáciami o mieste a čase tréningu TU

Čo je potrebné urobiť pred prvým tréningom?

Odporúčame vyplniť najskôr krátky prihlasovací formulár, ktorý nám umožní na základe veku dieťa zaradiť do tréningovej skupiny a zároveň vás vieme kontaktovať v prípade, že sa zmení čas/ miesto tréningu. Je dobré tiež napísať mail na pripravka.stupava@gmail.com (FKM Stupava), alebo pajstunacik@gmail.com (nesúťažný futbal a pohybovky Stupava), pajstunacik.borinka@gmail.com (pohybovky Borinka), alebo nám zatelefonovať. Ak idete na miesto tréningu prvý raz, odporúčame si pozrieť Kompletný zoznam tréningových a hracích plôch v sekcii Kontakt , kde nájdete vložené odkazy na mapovú navigáciu cez google.

Aké oblečenie a loptu potrebujú?

Všetky deti by mali mať športové oblečenie, tenisky, halovky alebo ideálne sú tarfy s malými štuplíkmi vhodnými na umelú trávu aj do telocvične. Na prírodnú trávu samozrejme treba kopačky. V chladnejších mesiacoch odporúčame termo prádlo a nepremokávú vetrovku.
Loptu nie je potrebné nosiť na tréning, ale pri deťoch odporúčame menšie lopty:
U5 Pajštunáčik  –   Lopta veľkosť 1-3
U6 Pajštunáčik  –   Lopta veľkosť 1-3
U7 a U8 Pajštunáčik  –   Lopta veľkosť  3
U9 a starší – Lopta veľkosť 4

Ako vyzerá tréning? Môžeme sa pozerať?

Pri prvých tréningoch kým si dieťa zvykne môžu rodičia byť s ním. Pokiaľ je tréning vnútri nemali by byť priamo v miestnosti, ale je dobre ak sú nablízku. Pri tréningoch vonku by rovnako nemali vstupovať na hraciu plochu, ani rozdávať trénerské rady a pokrikovať na dieťa. Tréningy trvajú 1 až 1,5 hodiny podľa kategórie a bývajú dva až štyri razy do týždňa. Prvé dva tréningy sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch.

Aká je výška členského a ako sa platí?

Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z. – ktorého súčasťou je aj Pajštunáčik:
IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa DDMMRRRR (napr. 10.7.2009 napíšete ako 10072009 ) Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-čko napr. U8, alebo ZŠ I.), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2017).

Členské na sezónu 2018-19 podľa vekovej úrovne „U“ (mesačne, trojmesačne (pri platbe naraz) alebo päťmesačne (pri platbe naraz):

Štandardne sa platí 10 mesiacov v roku (cez letné prázdniny sa členské neplatí, hoci niektoré kategórie začínajú už v polovici augusta; v lete prebiehajú športové tábory s vlastnou výškou členského) * ZŠ krúžok sa uhrádza naraz trojmesačne, spolu sa platí 9 mesiacov z roka (december a január ako jeden mesiac)

Vo všetkých kategóriách pri stálych členov sa uhrádza členské najneskôr do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. za október – 25.9.17, alebo trojmesačne okt.,nov.,dec. 25.9.17). Rodičia sú povinní si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu.

Súrodenci navštevujúci FKM Stupava a Pajštunáčik majú nárok na zľavu. Každý zo súrodencov má zľavu 5 eur z mesačného členského. Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne. Je však potrebné o akúkoľvek zľavu požiadať mailom na fkmstupava.ekonom@gmail.com

V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a Pajštunáčik. Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky.  Členský príspevok sa platí vcelku za celý mesiac, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom, alebo počtu hodín v danom mesiaci.

Prvé dve hodiny pre pohybové prípravy a futbal Pajštunáčik sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch.

AKTUALIZOVANÉ na sezónu 2019-2020

Kategória Mesačne 3-mesačne 5-mesačne
U13

Mladší žiaci

40€ 120€ (39€) 190€ (38€)
U11

Staršia prípravka

35€ 96€ (32€)

150€ (30€)

U10

Staršia prípravka

35€ 96€ (32€) 150€ (30€)
U9

Mladšia prípravka

35€ 96€ (32€) 150€ (30€)
U8

Mladšia prípravka

35€ 96€ (32€) 150€ (30€)
U7

Predprípravka

30€ 85€ (28€) 130€ (26€)
Futbalový krúžok ZŠ (I.,II.,III.,ročník)

(2x týždenne)

85€ (28€)
Futbalový krúžok ZŠ (I.,II.,III.,ročník)

(1x týždenne)

54€ (18€)
U6 a U5

Pohybovka

2 x týždenne

27€ 75€ (25€) 120€ (24€)
U5 a U6

Pohybovka

1x týždenne

18€ 48 (16€) 75€ (15€)
U4  NOVINKA

Pohybovka

1x týždenne

18€ 48 (16€) 75€ (15€)
Základná gymnastika 30€ 74€ (28) 130€ (26)