Úvodné informácie (FAQ)

Sme radi, že sa zujímate o to, aby vaše dieťa zažívalo aktívny pohyb a tešilo sa z neho v príjemnom kolektíve. Určite máte veľa otázok pred prvým tréningom, preto sme pripravili túto sekciu s odpoveďami, ktoré vám pomôžu. Rovnako tu nájdete vždy aktuálne informácie o výške členského a spôsobe platby.

Od akého veku môžeme prihlásiť ku vám dieťa?

Aj my sa riadime školským rokom a v sezóne 2017/2018 príjmame deti ročník narodenia 2013- 2012-2011-2010-2009 do Pajštunáčika. Deti ročník 2008 -2007 radíme do Starších futbalových prípraviek FKM Stupava.

Aké sú vekové skupiny a tréningové kategórie?

Základom každej vekovej kategórie „U“ označujúcej hornú vekovú hranicu dieťaťa v školskom roku (2017/18) je jeden ročník.
Pajštunáčik – všeobecná pohybová príprava a základy futbalu:
U5 Pajštunáčik  – ročník 2013 a ml
U6 Pajštunáčik  – ročník 2012 a 2013
U7 „B“ Pajštunáčik  – ročník 2011 a 2012
U7 „A“ Pajštunáčik  – ročník 2011 a 2012
Pajštunáčik – mladšie prípravky:
U8 Pajštunáčik  – ročník 2010 a 2011
U9 Pajštunáčik  – ročník 2009 a 2010

U9 Futbalový krúžok v ZŠ druháci

U8 Trieda Pajštunáčik – prváci 2017

PRIHLASOVANIE CEZ FORMULÁRE PODĽA TRÉNINGOVEJ KATEGÓRIE (TU)

Spojené súťažné prípravky v lige (U11, U10, U9):
U11 Prípravka „B“ – ročník 2008 a 2007. PRIHLASOVACÍ FORMULÁR – STUPAVA
U11 Prípravka „A“ – ročník 2007 a 2008 a ml. PRIHLASOVACÍ FORMULÁR – STUPAVA

Čo je potrebné urobiť pred prvým tréningom?

Odporúčame vyplniť najskôr prihlasovací formulár, ktorý nám umožní na základe veku dieťa zaradiť do tréningovej skupiny a zároveň vás vieme kontaktovať v prípade, že sa zmení čas/ miesto tréningu. Je dobré tiež napísať mail na pripravka.stupava@gmail.com; pajstunacik@gmail.com, alebo nám zatelefonovať. Aktuálny rozpis všetkých tréningových skupín, časov a plôch nájdete TU.

Aké oblečenie a loptu potrebujú?

Všetky deti by mali mať športové oblečenie, kopačky, halovky alebo ideálne sú tarfy s malými štuplíkmi vhodnými na umelú trávu aj do telocvične. Deti by mali mať vlastnú loptu, aby trénovali aj mimo tréningov. Ročník 2009 a starší používajú loptu veľkosť 4, mladší veľkosť 3.

Ako vyzerá tréning? Môžeme sa pozerať?

Pokiaľ je tréning vnútri nemali by rodičia byť priamo v miestnosti a pri tréningoch vonku by rovnako nemali vstupovať na hraciu plochu, ani rozdávať trénerské rady a pokrikovať na dieťa. Tréningy trvajú zvyčajne 1,5 hodiny podľa kategórie a bývajú 2-4 razy do týždňa.

 

Koľko stojí členské a ako sa platí?

Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z. – pod ktoré patrí aj Pajštunáčik:
IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353Variabilný symbol: rok narodenia dieťaťa (napr. 2009)

Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-čko napr. U8), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2017).

Členské podľa vekovej úrovne „U“ (mesačne, trojmesačne (pri platbe naraz) alebo päťmesačne (pri platbe naraz):

Kategória

Mesačne

3mesačne

5mesačne
U11 „A“ 35  93(31)  150(30) 
U11 „B“ 35  93(31)  150(30) 
U9 roč.2009 33  90(30)  140(28) 

U8 roč.2010

30 

85(28) 

130(26) 

U7 roč.2011

28 

81(27) 

125(25) 

U6 –pohybová príprava roč.2012

25 

72(24)  

110(22) 

U5 –pohybová príprava roč.2013

25 

72(24) 

110(22) 

U6, U5 –pohybová príprava 1xtýždenne 15 € 42(14) € 60(12) €
ZŠ krúžok 2xtýždenne* 69(23) 
ZŠ krúžok 1xtýždenne* 42(14) 

* ZŠ krúžok sa uhrádza naraz trojmesačne, spolu sa platí 9 mesiacov z roka (december a január ako jeden mesiac)

 

Vo všetkých kategóriách pri stálych členov sa uhrádza členské najneskôr do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. za október – 25.9.17, alebo trojmesačne okt.,nov.,dec. 25.9.17). Rodičia sú povinní si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu.

Súrodenci navštevujúci FKM Stupava a Pajštunáčik majú nárok na zľavu. Každý zo súrodencov má zľavu 5 eur z mesačného členského. Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne.

V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a Pajštunáčik. Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky.  Členský príspevok sa platí vcelku za celý mesiac, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom, alebo počtu hodín v danom mesiaci.

Prvé dve hodiny pre pohybové prípravy, futbal Pajštunáčik a futbalové prípravky FKM sú skúšobné, po nich sa zväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch.