Úvodné informácie pre rodičov

Sme radi, že sa zujímate o to, aby vaše dieťa zažívalo aktívny pohyb a tešilo sa z neho v príjemnom kolektíve. Určite máte veľa otázok pred prvým tréningom, preto sme pripravili túto sekciu s odpoveďami.

Od akého veku môžeme prihlásiť ku vám dieťa?

Aj my sa riadime školským rokom a v sezóne 2020/2021 príjmame deti od 3 rokov na pohybovú prípravu a približne od 5-6 rokov má možnosť špecializácie na futbal. Od 7 rokov už môže hrávať súťažné zápasy a reprezentovať klub pod značkou  FKM Stupava, alebo pokračovať v pohybovej príprave – základnej gymnastike (6-9 roční) či futbalových krúžkoch v čase družiny ZŠ (I.-IV. ročník).

Aké sú vekové skupiny a tréningové kategórie?

Základom každej vekovej kategórie „U“ (označujúcej horný hraničný vek) je jeden ročník narodenia, ktorý môže byť doplnený deťmi z nižšieho ročníka. Napr. U5 znamená že dieťa v tejto kategórií by nemalo prekročiť vekovú hranicu 5 rokov počas aktuálneho školského roka. Pri futbalových krúžkoch v škole nerozhoduje rok narodenia, ale ročník (napr. prváci z rôznych tried trénujú spolu)

Kedy sú tréningy?

Všetky tréningové skupiny nájdete aj s informáciami o mieste a čase tréningu v tabuľke – harmograme na aktuálny týždeň, ktorá sa vám otvorí v novom okne, alebo v aplikácií tabuľky »TU« Avšak odporúčame kontaktovať trénera, alebo vedenie klubu vzhľadom k možným zmenám (napríklad kvôli počasiu, alebo dohrávke zápasu)

Čo je potrebné urobiť pred prvým tréningom?

Odporúčame vyplniť najskôr krátky prihlasovací formulár, ktorý nám umožní na základe veku dieťa zaradiť do tréningovej skupiny a zároveň vás vieme kontaktovať v prípade, že sa zmení čas/ miesto tréningu. Je dobré tiež zavolať trénerovi kategórie alebo napísať mail na fkmstupava@gmail.com, alebo pajstunacik@gmail.com (Stupava) a pajstunacik.borinka@gmail.com (Borinka). Ak idete na miesto tréningu prvý raz, odporúčame si pozrieť Kompletný zoznam tréningových a hracích plôch v sekcii Kontakt , kde nájdete vložené odkazy na mapovú navigáciu cez google.

Aké oblečenie a loptu potrebujú?

Všetky deti by mali mať športové oblečenie, tenisky, halovky alebo ideálne sú tarfy s malými štuplíkmi vhodnými na umelú trávu aj do telocvične. V chladnejších mesiacoch odporúčame termo prádlo a nepremokávú vetrovku.
Vlastnú loptu nie je potrebné nosiť na tréningy, ale ak im kupujete na domáci tréning odporúčame menšie lopty:
U5 Pajštunáčik  –   Lopta veľkosť 1-3
U6 Pajštunáčik  –   Lopta veľkosť 1-3
U7 a U8 FKM –   Lopta veľkosť  3
U9 -U13 FKM- Lopta veľkosť 4
U15 – dospelí – Lopta veľkosť 5

Ako vyzerá tréning? Môžeme sa pozerať?

Pri prvých tréningoch kým si dieťa zvykne môžu rodičia byť s ním. Pokiaľ je tréning vnútri nemali by byť priamo v miestnosti, ale je dobre ak sú nablízku. Pri tréningoch vonku by rovnako nemali vstupovať na hraciu plochu, ani rozdávať trénerské rady a pokrikovať na dieťa. Tréningy trvajú 45 minút až 1,5 hodiny podľa kategórie a bývajú zvyčajne 2 až 4 razy do týždňa podľa kategórie. Prvé dva tréningy sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch.

 

Členské a platobné podmienky pre sezónu 2021/22

Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z., ktorého súčasťou je aj Pajštunáčik.

1.Platobné údaje a postup

IBAN: SK27 0200 0000 0037 0639 2353

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (vo forme: DDMMRRRR )

Poznámka: členskécelé meno dieťaťa (podľa rodného listu, s interpunkciou ak je to možné), tréningovú skupinu (U-čko napr. U8; alebo ročník napr. ZŠ1), a obdobie úhrady (napr. 8/2021-1/2022).

2. Výška členského – Stupava

obdobie VIII.2021-I.2022 II.2021-VII.2022 2021/22
Tréningová skupina Kategória 1.polsezóna      (6 mesiacov) 2.polsezóna    (6 mesiacov) splátkový kal. (12 mesiacov)
U15 U15 a U14- Starší žiaci 220 240 42
U13 U13 a U12- Mladší žiaci 220 240 42
U11 U11- Staršia prípravka 200 220 38
U10 U10- Staršia prípravka 200 220 38
U9 U9- Mladšia prípravka 200 220 38
U8 U8- Mladšia prípravka 200 220 38
U7 U7 a U6- Futbalová predprípravka 180 200 35
 ZŠ krúžok
 I.-IV. ročník
platí sa 9 mesiacov na 3 platby po 60€
Pohybovky Pajštunáčik vlastný systém -kurzy

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ:

 • Vo všetkých kategóriách (pre stálych členov) sa uhrádza celosezónne (12 mesiacov), minimálne však polsezónne (6 mesiacov) členské vopred, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca a to rovnako pri splátkovom kalendári, ako pri sezónnej či pól sezónnej splátke, pokiaľ nie je uvedené inak (inštrukcie členom posielame mailom)
 • Noví členovia uhradia členské po 2 skúšobných hodinách v plnej výške mesačného/ sezónneho členského
 • Noví členovia majú právo začať platiť mesačné splátky od mesiaca, kedy začali trénovať avšak musia mesačnú platbu nastaviť do konca sezóny (napríklad ak začnú v októbri 2020, musia uhradiť 10 splátok) a od ďalšej sezóny by mali platiť v 1./2. splátkach
 • Rodičia sú povinní si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu. V prípade platby vkladom na účet klubu je povinnosťou platiaceho uhradiť bankou zaúčtovaný poplatok.
 • V prípade neuhradenia členského príspevku (bez pádneho dôvodu, o ktorom bol klub informovaný) dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a Pajštunáčik.
 • Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky (výnimkou sú 2 skúšobné hodiny nového člena).
 • Členský príspevok sa platí vcelku za celý mesiac/ polsezónu/sezónu, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom, alebo počtu hodín v danom mesiaci.
 • V prípade dlhodobej absencie člena na tréningoch je potrebné vopred odhlásiť na príslušný mesiac člena e-mailom na: fkmstupava.ekonom@gmail.com , možná úľava/ oslobodenie od platby členského sa počíta odo dňa písomného odhlásenia člena z tréningov avšak len v prípade dlhodobej absencie – minimálne dvojmesačnej (zdôvodnenie: ak hráč vymešká 2 týždne z jedného a dva týždne z nasledujúceho mesiaca, síce chýbal mesiac, stále je členom klubu a platia pravidlá sezónneho členského.)
 • V prípade nejasností s výškou členského je možné kontaktovať ekonomické oddelenie písomne na: fkmstupava.ekonom@gmail.com .

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIE „U“:

 • Platí sa 12 mesiacov v roku (august až júl).
 • Cez letné prázdniny je to pre novo otvorené kategórie U7/U6 individuálne, a o členskom/ platbe za kurz spravidla informuje príslušný tréner formou e-mailu.
 • V lete prebiehajú zvyčajne aj denné športové tábory s vlastnou výškou členského a sú dobrovoľné a členovia klubu majú zľavu.

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ  PRE KRÚŽKY ZŠ:

 • ZŠ krúžok sa uhrádza naraz 3-mesačne, celkovo sa platí 9 mesiacov z roka (zohľadňujú sa viaceré prázdniny a voľná). Pri troch splátkach po 60€ vychádza mesiac 20€ (aktuálne trvá tréning aj s vyzdvihovaním žiakov 1,5 hodiny a koná sa raz do týždňa)
 • Pokiaľ žiak kombinuje ZŠ krúžok s klubovými tréningami v iných časoch a zvyčajne aj priestoroch, tak platí členské podľa vekovej kategórie „U“ a ak už uhradil krúžok skôr, doplatí rozdiel

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE KURZY PAJŠTUNÁČIK a MŠ:

 • Vlastný systém, ktorý nie je možné kombinovať s mesačným členským
 • kurzy sa uhrádzajú podľa inštrukcií zaslaných na email rodiča a to za celé obdobie trvania kurzu (zvyčajne 10-14 lekcií)
 • účastníci kurzu majú prednostné právo pokračovať v novom kurze

PRAVIDLÁ UPLATNENIA KLUBOVÝCH ZLIAV Z ČLENSKÉHO:

Individuálna zľava z mesačného členského:

 • Ak jeden hráč navštevuje plnohodnotne futbalový krúžok aj tréningy „U“, má možnosť zažiadať o zľavu písomne e-mailom na: ekonom@gmail.com.
 • Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne.

Súrodenecká zľava:

 • Každý ďalší súrodenec člena navštevujúceho futbalové tréningy FKM Stupava v meste Stupava má nárok na zľavu 5 eur z mesačného členského resp. 30€ na pol sezóny a 60€ na sezónu. Zľava sa uplatňuje pri členskom pri všetkých ďalších súrodencoch.
 • Príklad 1: Jožko navštevuje tréningy U13 a jeho brat Samko navštevuje tréningy U8 . Výpočet členského je:

Jožko zaplatí plnú výšku členského. Samko zaplatí o 5 eur menej z mesačného členského,…

 • Príklad 2: Jožko navštevuje tréningy U13 a jeho brat Samko navštevuje tréningy U6 alebo ZŠ krúžok 1x týždenne. V tomto prípade sa súrodenecká zľava neuplatňuje.
 • Príklad 3: Jožko navštevuje tréningy U13 a jeho brat Samko navštevuje tréningy ZŠ 2x týždenne. Výpočet členského je:

Jožko zaplatí plnú výšku členského. Samko zaplatí o 15 eur menej z 3-mesačného členského (spolu za 9 mesiacov má zľavu 45 eur).

Poznámka: Členské na sezónu 2021-2022

V podobe splátkového kalendára sme zachovali aj možnosť uhrádzať členské po mesiaci, avšak stráca sa pri ňom výhoda nižšej celkovej sumy a je potrebné doložiť príkaz internet bankingu na 12 mesačných platieb. Kto už zaplatil niečo za aktuálne obdobie (od 1.augusta 2021) podľa členského za minulú sezónu, si túto sumu odráta od 1. splátky a uhradí rozdiel, teda zvyšnú čiastku.