Milí rodičia, priaznivci športu a futbalu zvlášť, patrí Vám veľká vďaka za to, že ste sa rozhodli podporiť naše spoločné úsilie skvalitniť život detí, mládeže aj dospelých v Stupave a Borinke.

Názov:  FKM STUPAVA

IČO* 50369849

Zo získaných prostriedkov  zabezpečujeme pre vyše 400 členov tréningové vybavenie a cvičebné náradie, prenájmy športovísk, štartovné na turnajoch a organizujeme klubové akcie s cieľom podporiť miestnu komunitu. Prispievame na vzdelávanie našich trénerov a sami organizujeme školenia.

Postup pre zamestnanca (zjednodušený):
  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil (vyplnil) tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a vypočítajte si z neho sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane
  3. Vyplňte tlačivo – vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – s už uvedenými údajmi o našom OZ. (alebo si naše údaje uvedené nižšie dopíšte do vášho tlačiva)
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad, ale nám ich odovzdajte a mi to urobíme za vás!

Potvrdenie-2022-DP-2021-editovateľné (aktuálne aj na 2024)

Vyhlásenie-2022-DP-2021- FKM Stupava (predvyplnené TLAČIVO pre zamestnancov) (aktuálne aj na 2024) 

Postup pre právnické osoby, alebo fyzické osoby, ktoré si robia daňové priznanie sami
  1.  Do príslušného tlačiva je dôležité správne vyplniť údaje o našom OZ (uvedené nižšie)
  2.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
Názov FKM STUPAVA 
IČO* 50369849

*IČO musí byť zarovnané v tlačive Vyhlásenie na pravo, čiže začínate vpisovať do posledného políčka posledné číslo (ak vypisujete vlastné tlačivo manuálne; naše je už predvyplnené)

Presný postup poukázania 2% a ostatné tlačivá sú tiež na stránke:

https://www.sroinfo.eu/vyhlasenie-o-2-dane-tlacivo/
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

ĎAKUJEME ZA PODPORU

dve percenta pre fkm stupava