Realizované v 2017:

Sponzorská zmluva KITS s.r.o.   plnenie zmluvy pre: Klimax s.r.o.