Mládež – nábor chlapcov a dievčat 2023-24

Mládež – nábor chlapcov a dievčat 2023-24

⚽⚽⚽ Prihlasovanie nových členov na aktuálnu sezónu je spustené formou trvalého náboru.

Je potrebné vyplniť online rýchlu nezáväznú prihlášku (TU) a tiež odporúčame kontaktovať trénera kategórie -podľa ročníka narodenia dieťaťa.

Môžete nám aj napísať na fkmstupava@gmail.com 

Otvárame kategórie pre ročníky narodenia 2018 a starší vrátane dopelých – muži aj ženy:

U7 a U6 Predprípravka
U8 Mladšia prípravka
U9 Mladšia prípravka
U10 Staršia prípravka
U11 a WU11 Staršia prípravka
U13 Mladší žiaci
U15 a WU15 Starší žiaci
U17 Mladší dorast

Pre mladších je tu ešte pohybovka Pajštunáčik, kde radi privítame chlapcov aj dievčatá od 3-4 rokov. U nás si môžu vybrať z viacerých športových smerov – základy futbalu, gymnastiky a všeobecná pohybová príprava. Každý má šancu na zdravý pohyb. ⚽