Mládež – nábor chlapcov a dievčat 2022-23

Mládež – nábor chlapcov a dievčat 2022-23

⚽⚽⚽ Prihlasovanie nových členov na sezónu 2022/23 je spustené formou trvalého náboru. Novinkou sú tímy dievčat: prípravka WU11 a žiačky WU15.

Je potrebné vyplniť online rýchlu nezáväznú prihlášku (TU) a tiež odporúčame kontaktovať trénera kategórie -podľa ročníka narodenia dieťaťa.

Môžete nám aj napísať na fkmstupava@gmail.com alebo pripravka.stupava@gmail.com 

??? Otvárame tieto kategórie a ročníky narodenia mládeže:

U7 a U6 Predprípravka 2016 a 2017
U8 Mladšia prípravka 2015
U9 Mladšia prípravka 2014
U10 Staršia prípravka 2013
U11 a WU11 Staršia prípravka 2012
U13 Mladší žiaci 2011 a 2010
U15 a WU15 Starší žiaci 2009 a 2008
U17 Mladší dorast 2007 a 2006

V ZŠ Stupava otvárame futbalové krúžky pre I.-IV. ročník v čase ŠKD (použite rovnaký formulár)

???

Pre mladších je tu ešte pohybovka Pajštunáčik, kde radi privítame chlapcov aj dievčatá od 3 rokov do 7-8 rokov. U nás si môžu vybrať z viacerých športových smerov – základy futbalu, gymnastiky a všeobecná pohybová príprava. Každý má šancu na zdravý pohyb. ?????⚽??⛹??