prihláška hráča do klubu

vyplňte prihlasovací formulár (rýchla nezáväzná prihláška; aj pre krúžky v ZŠ Stupava) kontaktujte trénera kategórie pre info o čase a mieste tréningov pozrite si úvodné informácie po začlenení do kategórie vyplňte záväznú prihl