Rekonštrukcia mini ihriska

Rekonštrukcia mini ihriska

Vážení rodičia, fanúšikovia a členovia,

neobraciame sa na vás často s prosbou o pomoc, avšak teraz je to pre klub mimoriadne dôležité. Chceme najmä zvýšiť tréningové možnosti mládeže pre zimné obdobie. Vtedy je na štadióne k dispozícii len veľká umelá tráva, a klub rýchlo rastie, lebo pribúdajú kategórie resp. sa posúvajú vyššie. Otvárame aj dievčenské tímy žiačok a prípravky. Prostriedky, ktoré platíme napríklad za mini ihrisko v škole tak vieme ušetriť a zároveň sa tiež časť prostriedkov vráti pri komerčných prenájmoch novej plochy.

S rekonštrukciou plánujeme začať v najbližších mesiacoch, pričom ju uhradíme na niekoľko splátok. Aby sme nezaťažili klubový rozpočet, budeme sa snažiť naďalej zbierať prostriedky od darcov a žiadať o dotácie a granty.

Podporte našu verejnú zbierku na rekonštrukciu futbalového mini ihriska cez portál darujme(.sk) alebo formou darovacej zmluvy pri reklamnom plnení.